Besætning

Besætning

Idag har vi 32 dyr fordelt således:
– 2 avlstyre, den ene er solgt og afventer af hentning
– 14 køer (heraf 2 Grauvieh)
– 2 kvier fra sidste år
– 8 kviekalve fra i år (heraf 1 halv Grauvieh)
– 6 tyrekalve fra i år

Se besætningslisten her.