Besætning

Besætning

Idag har vi 36 dyr fordelt således:
– 0 avlstyr
– 16 køer (heraf 2 Grauvieh)
– 3 kvier fra sidste år
– 4 kviekalve fra i år
– 6 tyre fra sidste år (heraf 1 halv Grauvieh)
– 7 tyrekalve fra i år  (heraf 1 halv Grauvieh)

Se besætningslisten her.