Koens 4 maver

Koens 4 maver

Koen har 4 maver

Køer som stille og roligt ligger eller står og tygger drøv er et meget almindelig syn i staldene eller på marken om sommeren. Koen er det man kalder for en drøvtygger.
Det betyder, at den i første omgang ikke tygger sit foder særlig godt, men senere gylper det op og tygger det igen. Det gør den for bedre at kunne udnytte alle foderets næringsstoffer.

 1. Vommen
  Når koen æder, kommer foderet først ned i vommen. Vommen er den største mave og kan rumme ca. 200 liter. I vommen lever der mikroorganismer (bakterier, svampe og encellede organismer) og disse udfører den første nedbrydning af foderet. Det er i vommen, der udvikles store mængder gas (CO2 og NH4), som koen bøvser op. Vommens pH-værdi er knap 7.
  Det er fra vommen, at foderet gylpes op, når koen tygger drøv. Når koen har ædt lægger den sig ofte ned og tygger drøv. Det gør den i op til 9 timer i døgnet.
 2. Netmaven
  Når foderet er tygget tilstrækkelig mange gange, er det findelt så meget at det kan gå videre gennem netmaven, som sorterer foderet, så kun det mest findelte materiale passerer videre til bladmaven.
 3. Bladmaven
  Bladmaven har en stor overflade, hvor det meste vand optages fra foderet og går over i blodet.
 4. Løben
  Løben svarer til maven hos os og her udskilles saltsyre, så bakterierne og svampene fra plantedelene dræbes.
  Surhedsgraden falder til omkring 2 i pH. Plantefoderet er nu så nedbrudt, at det kan optages i tarmene som næringsstoffer for koen.

Koen æder normalt både hjemmeavlet og indkøbt foder. Foderet kan opdeles i grovfoder, tilskudsfoder og biprodukter.
Grovfoder: Roer, frisk græs, græsensilage, helsædsensilage (majs, byg, ært, hvede) og halm.
Tilskudsfoder i form af: korn, sojaskrå, rapskager, kraftfoder – og biprodukter fra: melasse (sukker), kartoffelpulp (kartoffelmel), mask (ølbrygning), majsbærme (whiskyfremstilling), sojaskaller (sojaolie).

Efter slagtning af koen anvendes maverne til kallun, der bl.a. anvendes som ekstrafoder til hund

En ko bruger næsten halv-delen af sit liv på at ligge ned. Koen ligger ned 14 timer om dagen. Så tygger den drøv, sover og hviler.

Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk