Registrering

Registrering

Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)

CHR er Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister, hvor alle besætninger skal være registreret.

Kvæg, svin, får og geder skal være mærket med særligt godkendte øremærker. Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være registreret.

Alle kvæg, svin (og vildsvin), får og geder i Danmark skal være mærket med øremærker eller chip og registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister – i daglig tale “CHR”.

Mærkningen er en del af registreringen af dyrene. Samtlige data på dyrene, herunder mærkningsnummer m.m., skal registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister, som Miljø- og Fødevareministeriet er ansvarlig for.

Baggrunden for CHR er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som fx BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

Det betyder, at når der sker noget i besætningen, f.eks en kælvning, salg/indkøb af et dyr, dødsfald, så skal det registres i systemet inden 7 dage, ellers er der sanktioner for ulovligheden.

Alle besætninger har et CHR-nr. Vi har 13420. Det nr. følger ejendommen, så hvis vi flytter, skifter vi CHr-nr. Dyret får det nr, altså 13420 hos os, + et fortløbende nr. som starter, der hvor den foregående ejendomsejer var kommet til. Vores første kalv på Enemærkegaard fik nr. 60.

Registreringen gælder 2 øremærker, et (i venstre øre) med chip og et uden, samt indberetning i systemet. ALLE dyr skal være registreret, og det udløser sanktion, hvis dyr ikke er mærket ved uanmeldt kontrolbesøg.

Her kan I se eksempler på de lovpligtige øremærker.

Teksten er hentet fra fødevarestyrelsens hjemmeside. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx