Slagter

Slagter

Kødet, som vi sælger i gårdbutikken, bliver slagtet i Stensved Slagterhus, v/René Knudsen, Stensved. René står for afhentningen, slagtningen, modningen, partering, indpakning, indfrysning og levering. Det er også Stensved Slagtehus, som har fremstillet vores pølser.

Stensved Slagterhus har et samarbejde med Toft Røgeri, og det er dem der har stået for fremstilling af vores spegepølser og leverpostej.

Der er ikke ret mange slagtere, som parterer dyr til gårdbutikker. Der kræves særlig mærkning af kødet til gårdbutikker, hvilket der ikke er mange slagtere der tilbyder.

Se mere om Stensved Slagtehus på deres hjemmeside.

Hvis du vælger at købe et 1/4 dyr, så benytter vi Herlufmagle Kreaturslagteri, da der ikke er så langt til Herlufmagle.

Når du køber et 1/4 dyr, så skal det afhentes i Herlufmagle. Du har mulighed for at være der når slagter Johannes parterer dyret, eller få udleveret kødet i poser med sedler på, så du kan se, hvad der er hvad.

Prisen for en 1/4 er beregnet “på krogen”, hvilket betyder at det er vægten ved slagtningen. Under modningen og parteringen reduceres vægten. Læs mere under butikken/salg af 1/4.

Læs mere om selve slagtningen under vores dyr/slagtning, hvor Landbrug og fødevare beskriver slagtningens forløb i al almindelighed.